Phần Mềm Reset Máy In Epson 1430

Download tại đây: http://mucinmanhtai.com/files/assets/espon/phan_mem_reset_may_in_epson_1430.rar (link download Trực tiếp tốc độ cao)

Link Google Driver: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1dpeVXL7YQ39KLp0TaqxmcFXXW4ApjMRM&export=download

Link Dự Phòng: https://drive.google.com/file/d/1dpeVXL7YQ39KLp0TaqxmcFXXW4ApjMRM/view