– Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

– Đồng tiền sử dụng: Đồng tiền Việt Nam

– Hình thức thanh toán: theo phương thức : tiền mặt

+ Thanh toán tiền mặt:

  • Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc trên thỏa thuận của khách hàng với công ty
  • Thu phí tận nơi : Hình thức này theo thõa thuận giữa 2 bên.